sappe
1152x480-aleovera-tmavy-spot-v3.zip [182273 KB]
sappe_aloe_h264_ mail.zip [3864 KB]
sappe_aloe_h264_online.zip [29031 KB]
sappe_aloe_xdcam_tv.zip [93680 KB]
sappe_clean_10s.zip [14104 KB]
sappe_clean_5s.zip [5090 KB]
sappe_www_10s.zip [14184 KB]
sappe_www_5s.zip [5125 KB]
Sappe_Aloe_XDcam_TV.zip - MXF pre televíziu vo vysielacej kvalite, v obvykle vyžadovanom TV kodeku XDcam
Sappe_Aloe_H264_Online.zip - MP4 vo vyššej kvalite a plnom rozlíšení, určené pre web, screeny, prezentácie, H264
Sappe_Aloe_H264_ Mail.zip - MP4 v nižšej náhľadovej kvalite a menšom rozlíšení, určené na posielanie mailom, H264
Copyright © 2013 Sappe Europe. All rights reserved.